Məhsullar

Avtomatlaşdırılmış İmmunoblot - “Western Blot” üsülu üçün Autoblot 3000 cihazı

Avtomatlaşdırılmış İmmunoblot - “Western Blot” üsülu üçün Autoblot 3000 cihazı
  • İmmunoblot müayinələri üçün sadə və istifadəsi asan olan bir cihaz.
    Pasientin nümunəsindən istifadə edən haldan immunoblot müayinəsinin bütün mərhələrini proqram olunmuş protokollar əsasında avtomatik olaraq yerinə yetirir

  • Açıq sistemdir və bütün immunoblot - “Western Blot” müayinələrinə aid olan protokolları vəbul edir və proqramlaşdırır

  • Cihazın yaddaş hissəsində 6 növ protokollar saxlanıla bilər. Bio-Rad şirkətin protokolları istifadəçinin səhv olaraq silinməsindən qorunur

  • İstifadəsi asandır, operator tələb olunmur

  • Kompakt ölçülü