Məhsullar

Avtomatlaşdırılmış ELİSA analizatoru Elisys Duo

Avtomatlaşdırılmış ELİSA analizatoru Elisys Duo
 • Açıq sistem

 • Orta həcmli labotatoriyalar üçün optimaldır

 • Birdəfəlik 3 planşetə qədər eyni zamanda istifadəsi

 • 9 rəfdə 144-dək nümunə və sınaq şüşələri

 • 5 rəfdə 40 reagent pozisiyaları

 • Nümunələrin, reagentlərin və planşetlərin davamlı yüklənməsi

 • Əməliyyat sistemi Windows

 • Birdəfəlik karbon ucluqlar

 • Mayə səviyyəsinin ölçülməsi

 • Spektral diapazon 400 - 700nm

 • İnkubasiya üçün 2 müstəqil daxili termostat