Məhsullar

Avtomatlaşdırılmış ELİSA analizatoru Elysis Quattro

Avtomatlaşdırılmış ELİSA analizatoru Elysis Quattro
 • Açıq sistem

 • Birdəfəlik 7 planşetə qədər, 4 müstəqil inkubator

 • > 200 nümunəyə qədər tutum

 • Bir planşetdə 8 qədər müxtəlif test

 • Karbon ucluqlar: 300 μl və 1100 μl

 • Laxta aşkarlanması, qabarcıq aşkarlanması

 • Dəqiqlik: 0 – 2 000 OD 2.5 %

 • Xəttlik: 0 – 2 000 OD 1 %

 • Nümunələrin işlənmə müddəti: Təxminən 16 dəqiqə (96 nümunə)

 • Reagentlərin işlənmə müddəti: Təxminən 4 dəqiqə

 • Hər planşet üçün çoxsaylı analiz