Məhsullar

Histoloji slaydların tam avtomat boyama sistemi BenchMark ULTRA IHC/ISH

Histoloji slaydların tam avtomat boyama sistemi BenchMark ULTRA IHC/ISH
  • Standart IHC və ISH boyanması

  • Bir is prosessi ilə ötürmə qabiliyyətini optimallaşdırılması

  • 30 növ slaydlar üçün yer

  • Reagentləri və tullantıları iş prosesinə müdaxilə etmədən əlavə etmək və ya çıxarmaq imkanı

  • 35 növ reagentlər üçün yer

  • Laboratoriya məhsuldarlığını artırır təkrarlanmağı azaldır

  • Fərdi olaraq idarə olunan slayd qızdırıcı yastıqlar istifadəçilərə bütün analizləri yan-yana aparmağa imkan verir