Məhsullar

Avtomatlaşdırılmış laxtalanma analizatoru HumaClot Pro

Avtomatlaşdırılmış laxtalanma analizatoru HumaClot Pro
  • Tamamilə avtomatlaşdırılmış laxtalanma analizatoru

  • 100 PT / saata qədər

  • TIC2 + Laxtalanma, xromogen, immunoloji və turbidimetrik ölçmə texnologiyası

  • Ekoloji cəhətdən təmiz: maye və küvet istehlak materiallarının az istehlakı

  • Avtomatik kalibrləmə, avtomatik durlaşdırma, avtomatik təkrarlama

  • Nümunə səviyyəsinin aşkarlanması nümunədən nümunəyə çirklənmə riskini azaldır

  • Küvetdə yalnız hər testə bir reaksiya

  • Yalnız üç növ istehlak materialı: küvetlər, yuyucu və təmizləyici vasitələr