LABSERVIS LTD şirkətinin tərəfdaşı olan Bio-Rad Laboratories (ABŞ) şirkəti online-seminar keçirəcəkdir

Tarix: 

11.03.2021

Online-seminarın vaxtı:

12:30 – 14:30

Online-seminarın mövzusu :

 “Axın sitometriyası: çox rəngli təcrübələr üçün panellərin dizaynı”.

Tədbirin proqramı:

StarBright Boyaları ilə axın sitometriya təcrübələrinin uğurla edilməsi. Mayk Blandel, Məhsuk üzrə Menecer, Bio-Rad (məruzə ingilis dilində).
Çox rəngli panellər üçün  ZE5 axın sitometriya cihazı. İrina Shaxmayeva, biologiya elmləri namizədi, hüceyrə biologiyası üzrə mütəxəssis, Bio-Rad
Axın sitometriyasında məsləhətlər və tövsiyələr, və bizim təcrübəmiz. Sergey Kulemzin, baş elmi işçi, biologiya elmləri namizədi, Rusiya Elmlər Akademiyasının Molekulyar və Hüceyrə Biologiyası İnstitutu

Qeydiyyat üçün link: 

"Axın sitometriyası: çox rəngli təcrübələr üçün panellərin dizaynı" seminarına qeydiyyat: Регистрация на вебинар Bio-Rad «Проточная цитометрия: Дизайн панелей для многоцветных экспериментов» (google.com)

Əlavə məlumat:

Bioloqiyada və tibbdə axın sitometriyası müasir analiz üsuludur. Sitometrlərin istifadə edildiyi sahələr:
- İmmunoloqiyada -  immun statusun qiymətləndirilməsi, immun çatışmazlığı və immunopatoloji vəziyyətlərin diaqnostikasında;
- Onkologiya və onkohematologiyada -  Leykoz və müxtəlif mənşəli limfoproliferativ xəstəliklərin diaqnozu üçün; 
- Kənd təsərrüfatında: hüceyrələrin, tsiklin, protoplastların ploidiliyinin analizi, həmçinin K/T heyvanlarının toxum materialının "cinsləndirilməsində"